app inventor para hacer aplicaciones moviles

Calcular Finiquito

Con esta calculadora poderás calcular o finiquito.

Datos
Soldo Bruto Anual Calcular
Número de pagas  
(?)
Primeiro día de traballo na empresa Seleccionar
Último día de traballo na empresa Seleccionar
Días de vacacións ó ano
Días de vacacións disfrutados este ano
Indemnización (Días por ano traballado)
Resultados
Correspondente ó último mes  
(?)
0
Nota
O administrador da páxina non se fai responsable dos resultados ofrecidos por esta nin das consecuencias do uso dos resultados.
Correspondente ás vacacións non disfrutadas
0
Correspondente ás pagas extra
0
Correspondente á indemnización
0
Finiquito Bruto total
0
Retención IRPF  
(?)
0
Finiquito Neto total
0

calcular finiquito calcualr finiquito calcular